Sustainable Development Goals at Laudato Si’: Tungò sa Ekolohikal na Pagkakaisa

I-download ang handbook na Sustainable Development and Laudato Si na isinalin sa Filipino.
Published Jun 12, 2020

Inilathala ng Living Laudato Si’ Philippines ang handbook na Sustainable Development and Laudato Si’ noong Mayo 24, 2020.

Layunin ng handbook na maging gabay upang makita ang pagkakatulad ng dalawang mahalagang dokumento ng ating panahon Ang Sustainable Development Goals ng UNDP at ng Laudato Si’ ni Pope Francis.

Ngayong ika-122 na anibersaryo ng ating kasarinlan, libreng ipinamamahagi sa lahat ang salin sa Filipino ng handbook na ito.

I-download ang inyong sipi dito

Written by Editorial Team
Living Laudato Si Philippines Logo
Our website editorial team is led by the Communications Team of Living Laudato Si' Philippines.
Share This